Month: November 2014

Krv kao ključ za prihvatanje implanta

Prilikom vađenja zuba, priprema za ugradnju implanata i drugih zahvata pacijentima se preporučuju mnogobrojni preparati koji ubrzavaju zaceljivanje rana, pomažu kada je u pitanju prihvatanje implanta u kost i na druge načine stimulišu organizam da brže zaceli ranu, stvori novo tkivo ili prihvati veštačke materijale. I pored obilja veštačkih preparata najbolji i jedini 100% biokompatibilan preparat ove namene je ništa drugo do krv pacijenta! Pravilnom obradom krvi može se dobiti više preprata koji su bolji i efikasniji od bilo kog farmaceutskog rešenja, uz minimalan utrošak vremena i novca.

Savremena stomatologija i implantologija dostigle su maksimum na polju razvoja veštačkih materijala za implantatsku upotrebu i dalji razvoj zavisi samo od novih medicinskih saznanja i postizanja višeg nivoa minijaturizacije. Komplikacije pri ugradnji implanata se praktično više i ne javljaju ali to ne znači da nije moguće dodatno pomoći proces prihvatanja implanta. Nakon višegodišnjih studija naučnici su uspeli da iz krvi pacijenata izdvoje najvrednije činioce kao što su faktori rasta, plazma i serum bogat leukocitima.

dobijanje prf

Priprema PRF preparata (A) – PRF se formira u srednjem delu epruvete ispod plazme a iznad crvenih krvnih zrnaca; (B) – Izdvaja se fibrin clot; (C) – PRF clot je postavlja između dva sloja gaze kako bi formirao membranu; (D) PRF je spreman za upotrebu

Ovakvi preparati sve više nalaze primenu i u mnogim drugim sferama zdravstva, kao i u industriji kozmetike, dok su u implantologiju poznati već dug niz godina, međutim tek od nedavno su aparati za izdvajanje faktora rasta i drugih elemenata iz krvi dovoljno usavršeni da se mogu koristiti u svakoj ordinaciji.

Doktora Srđana Cvejanovića za izdvajanje seruma iz krvi obučio je lično profesor Choukroun iz Francuske, pionir PRF (Platelet Rich Fibrin) metode. PRF preparat se dobija centrifugiranjem krvi i bogat je monocitima i BMP faktorima rasta. Važno je napomunuti da PRF preparat dobijen ovom metodom ne sadrži veštačke materijale ni u tragovima, za razliku od nekih drugih metoda gde se dodaju razni konzervanti. Novije verzije preparata su A-PRF i I-PRF, a više o njima možete pročitati na adresi http://www.a-prf.com/.

PRF je našao primenu u oralnoj hirurgiji i implantlogiji u svim fazama:

  • Vađenje zuba. Pozanto je da nakon vađenja zuba nastaju promene u vidu resorpcije i gubitka kosti, međutim primenom PRF tehnike odmah nakon vađenja zuba proces zarastanja se daleko ubrzava a resorpcije je minimalna. Pacijent je spreman za za ugradnju implanata za samo dva meseca u poređenju sa 3-4 meseca bez preparata.
  • Kod pacijenata koji žele implant ali im nedostaje kost. Kod manjih koštanih defekata dovoljno je samo izdvojiti PRF i aplikovati ga u regiju nedostatka kosti. Kod većih defekata potrebno je pomešati PRF sa veštačkom kosti tako da će PRF obezbediti žive ćelije i faktore rasta a veštačka kost će pružiti stabilnost. Rezultat je mnogo brži i sigurniji nastanak prave vilične kosti.
  • Naši stomatolozi su među prvima u Srbiji koji su prošli obuku za izdvajanje PRF

    Naši stomatolozi su među prvima u Srbiji koji su prošli obuku za izdvajanje PRF, a ordinacija Cvejanović nabavila je i potreban aparat, tako da se cela procedura odvija u samoj ordinaciji

    Povlačenje desni. Nema potrebe kupovati skupe veštaške materijale i skidati sluzokožu sa delova nepca kada se iz vaše krvi može dobiti 100% biloška membrana koja će savršeno da pokrije defekt izavzan povlačenjem kosti.

  • Podizanje sinusa. PRF je savršen za sinus lift procedure jer značajno ubrzava nastanak nove kosti.
  • Nadoknada kosti.Prilikom bilo kakvih augmentacionih procedura nadoknade kosti primena faktora raste ubrzava i pospešuje nastanak novih krvnih sudova kroz sam koštani graft i samim tim verovatnoća nastanka nove zdrave kosti je višetruko veća.
  • Ubrzava zarastanje. Nakon bilo kakve hirurške intervencije primena A-PRF ubrzava samo zarasatanje rane, smanjuje otok i bol nakon hirurške intervencije.

Sama procedura dobijanja PRF je veoma jednostavna. Pacijntu se u ambulantnim uslovima vadi krv koja potom odlazi u aparat iz koga se izdvaja faktor rasta. PRF aparat je najvažniji deo celog postupka jer omogućava promene brzine i vremena centrifugiranja. Promenom ova dva faktora moguće je dobiti različite preparate u zavisnosti koja se intervencija planira. Pošto preprat ne sadrži nikave veštačke dodatke koji bi konzervirali krv važna je brzina aplikacije krvi u aparat, zbog čega je posebno praktično što je u našem slučaju aparat u samoj ordinaciji. Obučeno osoblje naše ordinacije će vam za samo minut ili dva izvaditi krv iz vene bez ikakvih komplikacija, a preparat će biti spreman u roku od par minuta.