ugradnja

Nadoknada kosti za zubne implante

Nemate dovoljno kosti za ugradnju zubnih implanata? To više nije problem.

piše: Dr Srđan Cvejanović

Sve više pacijenata obraća se našoj stomatološkoj ordinaciji u želji da ih posavetujemo kako da reše problem nedostatka vilične kosti. Reč je o pacijentima koji su iskazali interesovanje za ugradnjom zubnih implanata, ali im je njihov zubar, posle analize 3D ortopana, rekao da “nemaju dovoljno vilične kosti za ugradnju zubnih implanata”, ili ”su im sinusi suviše blizu mestu gde mora da se ugradi šraf” ili ”im je vilična kost previše tanka za ugradnju zubnih impalanata”. Ovo su tipične rezerve koje zubari bez većeg iskustva u ugradnji implanata iznose, i moramo reći da kolegama služi na čast to što ne žele da obave ugradnju implanata u tim uslovima jer to znači da im je dobrobit njihovog pacijenta u prvom planu, kao i da su učinili pravu stvar time što su ih u ovim situacijama uputili na ordinaciju Cvejanović, budući da važimo za kliniku koja ima izuzetno iskustvo u oblasti implantologije.

Dopuna kosti radi ugradnje implanta

Dopuna kosti radi ugradnje implanta

Dobra vest je da, zahvaljujući najnovijim stomatološkim metodama, zaista postoje rešenja ne samo za ove navedene situacije, već za gotovo sve druge u kojima postoji prepreka za ugradnju zubnih implanata. Za uspešnu ugradnju dentalnih implanata, koji će trajati bez neophodnih dodatnih intervencija celog života, potrebno je da svaki zubni implant bude okružen sa najmanje 2mm kosti, što je u praksi veoma retko, i kada bi to bio realan problem, uspešnih ugradnji implanata ne bi ni bilo. Rešenje je nadoknada kosti, a to je zahvat koji je jedna od specijalnosti ordinacije Cvejanović.

Proces mešanja prirodne i veštačke kosti

Proces mešanja prirodne i veštačke kosti

Kao doktor koji u našoj porodičnoj ordinaciji vrši izradu i ugradnju implanata svim pacijentima, koristim metode ugradnje dodatne kosti koje je je usavršio dr Ištvan Urban iz Mađarske, jedan od najpriznatijih svetskih implantologa, koji u Budimpešti vrši periodične obuke zubara iz celog sveta, koje sam i lično pohađao. Metoda dr Urbana poznata je po svojoj velikoj jednostavnosti u nadoknadi vilične kosti u svim situacijama, uz izuzetno dobar kvalitet ugrađene kosti. Sama hirurška metoda sastoji se od uzimanja male količine kosti pacijenta, koja se potom meša sa veštačkom kosti u odnosu 50-50.Tako dobijena kost polaže se na ilicu i prekriva membranom koja se pričvršćuje malim pinovima koji imaju i namenu da preciznije pozicioniraju novopostavljenu kost. Sama tehnika zove se “Sausage technique” jer cela struktura podseća na kobasicu.

Ranije se nadoknada kosti vršila skidnjem blokova kosti sa kuka ili rebra, kao i kupovinom veštačkih blokova. Danas se primenom Sausage tehnike minimalno invazivno postižu daleko bolji rezultati u zubnoj implantologiji, uz proceduru koja je brža, jednostavnija i bezbolnija. Sausage tehnika se u našoj zubnoj ordinaciji rutinski obavlja u lokalnoj anesteziji. Moguće je celu proceduru uraditi i u sedaciji, ukoliko tako pacijent želi. Nakon 6-8 meseci od samog hirurškog zahvata mogu se ugraditi dentalni implantati u novonastalu kost.

Svim pacijentima nudimo besplatan stomatološki pregled kao i izradu okvirnog plana tretmana, potrebno je samo doneti običan ili 3D ortopanski snimak i zakazati pregled.

Od čega zavisi da li će se implant integrisati u kost??

Aktivne komponente na šrafu odmah po insetaciji privlače proteine iz krvi i ubrzavaju integraciju šrafa

Aktivne komponente na šrafu odmah po insetaciji privlače proteine iz krvi i ubrzavaju integraciju šrafa

Jedan od najvažnijih faktora za uspeh zahvata kada je u pitanju ugradnja implanata je količina vilične kosti i blizina važnih anatomskih struktura kao što su nervi i sinus. Da bi zubni implant imao perspektuvu da traje ceo život važno je da bude okružen sa svih strana adekvatnom masom kosti. Takođe je važno da sam zubni implant bude kvalitetno ugrađen i da njegova površina bude obrađena na najsavremeniji način. Premium brend proizvođači implanata na tom polju uvek su za korak ispred drugih jer ulažu znatna sredstva u razvoj novih tipova površina titanijumskih implanata.

Zašto je važna površina dentalnog implanta?

Razlog je relativno jednostavan – veza zubnog šrafa i vilične kosti je isključivo mehanička i zato je potrebna što veća kontaktna površina između njih. To se postiže mikrohrapavljenjem površine veštačkog šrafa i tretiranjem same površine dentalnog šrafa specijalnim tehnikama koje će stimulisati viličnu kost da što pre okruži zubni implant. Sam zubni implant jeste važan ali je takođe jako važan i odabir pravog abatmenta i zubne krunice jer će oni prenositi silu žvakanja na zubni implant, i u slučaju da dođe do problema oni se po pravilu pojavljuju baš na mestu spoja abatmenta i zubnog impalnta.

Uspešna integracija. Šest meseci po ugradnji kost (zlatno) sve više obavija šraf (sivo), pri čemu su od velike pomoći mikropore na šrafu

Uspešna integracija. Šest meseci po ugradnji kost (zlatno) sve više obavija šraf (sivo), pri čemu su od velike pomoći mikropore na šrafu

Međutim, jedan jako bitan faktor često se zanemaruje, a to je u kakvom stanju je organizam i da li je sposban da prihvati i integriše strano telo. U stručnim krugovima ova tema polako postaje dominantna, tako da očekujemo da ćemo uskoro moći sa vama da podelimo nova saznanja o konkretnim zdravstvenim faktorima koji utiču na uspešnost privatanja implanta. Načelno, postoji konsenzus o toma da je biološko stanje organizma jako važno kako bi se integracija zubnog šrafa odigrala uspešno. Najvažnije je stanje krvnih sudova jer su oni prvi koji treba da se obnove i da donesu sve gradivne elemente na mesto ugradnje veštačkog zuba. Čim je krvni sud oštećen, sužen ili je protok smanjen, samim tim je i sporije zasrastanje. Upravo je to razlog zašto se pušači smatraju rizičnijom grupom za ugradnju implanata od ostatka populacije.

Takođe je važan nivo lošeg holesterola (LDL- lipoprotein male gustine). Smatra se da povećan nivo LDL otežava sam proces zarastanja i integracije zubnog imlanta. Prisustvo vitamina D se takođe pokazalo kao veoma važan faktor za uspeh implantacije. Između ostaog, utvrđeno je da osobe koje pate od alergije bilo kog tipa često imaju snižen nivo vitamina D. Koncentraciju vitamina D i LDL holesterola bi zato trebalo korigovati pre operacije ali i održavati tokom života u granicama normale.

Sve ove parametre bi trebalo uzeti u obzir i po mogućnosti staviti pod kontrolu pre bilo kakvog implantolškog hirurškog zahvata, prvenstveno kod rizičnih grupa kao što su pušači, dijabetičari, gojazne osobe i srčani bolesnici.