zubar

Od čega zavisi da li će se implant integrisati u kost??

Aktivne komponente na šrafu odmah po insetaciji privlače proteine iz krvi i ubrzavaju integraciju šrafa

Aktivne komponente na šrafu odmah po insetaciji privlače proteine iz krvi i ubrzavaju integraciju šrafa

Jedan od najvažnijih faktora za uspeh zahvata kada je u pitanju ugradnja implanata je količina vilične kosti i blizina važnih anatomskih struktura kao što su nervi i sinus. Da bi zubni implant imao perspektuvu da traje ceo život važno je da bude okružen sa svih strana adekvatnom masom kosti. Takođe je važno da sam zubni implant bude kvalitetno ugrađen i da njegova površina bude obrađena na najsavremeniji način. Premium brend proizvođači implanata na tom polju uvek su za korak ispred drugih jer ulažu znatna sredstva u razvoj novih tipova površina titanijumskih implanata.

Zašto je važna površina dentalnog implanta?

Razlog je relativno jednostavan – veza zubnog šrafa i vilične kosti je isključivo mehanička i zato je potrebna što veća kontaktna površina između njih. To se postiže mikrohrapavljenjem površine veštačkog šrafa i tretiranjem same površine dentalnog šrafa specijalnim tehnikama koje će stimulisati viličnu kost da što pre okruži zubni implant. Sam zubni implant jeste važan ali je takođe jako važan i odabir pravog abatmenta i zubne krunice jer će oni prenositi silu žvakanja na zubni implant, i u slučaju da dođe do problema oni se po pravilu pojavljuju baš na mestu spoja abatmenta i zubnog impalnta.

Uspešna integracija. Šest meseci po ugradnji kost (zlatno) sve više obavija šraf (sivo), pri čemu su od velike pomoći mikropore na šrafu

Uspešna integracija. Šest meseci po ugradnji kost (zlatno) sve više obavija šraf (sivo), pri čemu su od velike pomoći mikropore na šrafu

Međutim, jedan jako bitan faktor često se zanemaruje, a to je u kakvom stanju je organizam i da li je sposban da prihvati i integriše strano telo. U stručnim krugovima ova tema polako postaje dominantna, tako da očekujemo da ćemo uskoro moći sa vama da podelimo nova saznanja o konkretnim zdravstvenim faktorima koji utiču na uspešnost privatanja implanta. Načelno, postoji konsenzus o toma da je biološko stanje organizma jako važno kako bi se integracija zubnog šrafa odigrala uspešno. Najvažnije je stanje krvnih sudova jer su oni prvi koji treba da se obnove i da donesu sve gradivne elemente na mesto ugradnje veštačkog zuba. Čim je krvni sud oštećen, sužen ili je protok smanjen, samim tim je i sporije zasrastanje. Upravo je to razlog zašto se pušači smatraju rizičnijom grupom za ugradnju implanata od ostatka populacije.

Takođe je važan nivo lošeg holesterola (LDL- lipoprotein male gustine). Smatra se da povećan nivo LDL otežava sam proces zarastanja i integracije zubnog imlanta. Prisustvo vitamina D se takođe pokazalo kao veoma važan faktor za uspeh implantacije. Između ostaog, utvrđeno je da osobe koje pate od alergije bilo kog tipa često imaju snižen nivo vitamina D. Koncentraciju vitamina D i LDL holesterola bi zato trebalo korigovati pre operacije ali i održavati tokom života u granicama normale.

Sve ove parametre bi trebalo uzeti u obzir i po mogućnosti staviti pod kontrolu pre bilo kakvog implantolškog hirurškog zahvata, prvenstveno kod rizičnih grupa kao što su pušači, dijabetičari, gojazne osobe i srčani bolesnici.