zubni implanti

Lečenje zuba ili implanti (pitanje je sad)

Mali broj osoba ima tu privilegiju da nikada tokom života ne budu u dilemi da li da se bore za neki zub ili da prihvate njegovo vađenje. Ako pretpostavimo da malo ko danas želi da mu zub bude izvađen i da ne bude zamenjen veštačkim (što nije samo estetski i funkcionalni nedostatak, već je loše za celokupan organizam), ključno pitanje je da li se vredi boriti za očuvanje obolelih zuba ili je poželjno zameniti ih implantom. Na ovo pitanje nemoguće je dati univerzalan odgovor ali postoje određena pravila i iskustva iz prakse koja nam mogu pružiti određene smernice.

loszub

Naravno, vaš zubar će imati svoju ideju u svakom konkretnom slučaju. Moguće je da će biti posebno naklonjen implantima ili da će želeti da uvek kada je to moguće sačuva prirodne zube, ali profesionalci sa velikim iskustvom i na polju implanata i na polju lečenja biće po pravilu jednako otvoreni za obe opcije. Inače, kada zubari govore o „obolelim zubima“, misli se na zube koji će za nekoliko meseci ili najviše nekoliko godina biti izgubljeni ako se ništa ne preduzme, a reč je najčešće o kombinaciji problema sa desnima i gubitku koštanog tkiva.

Ako se posmatra samo cena lečenja u odnosu na cenu implanta ne pruža odgovor na pitanje koja je vrsta terapije bolja. Dok implant ima fiksnu cenu od nekoliko stotina evra, lečenje može koštati manje ili više i pri lečenju rizikujete da na kraju ipak prihvatite implant. Kada su u pitanju vreme i neprijatnosti kroz koje se mora proći, sve zavisi od pacijenta. Dok su neki pacijenti spremni da prihvate sve rizike koje nose procedure spasavanja zuba i imaju dovoljno vremena, drugi su zainteresovani samo za konačno rešenje, tj. za implante. Finalni subjektivni faktor je estetika, i tu su implanti, bez dileme, u velikoj prednosti. Istina, ako je lečenje uspešno, na izlečene zube se mogu staviti navlake i krunice i time će se postići efekat sličan onom koji pružaju implanti, međutim ukupna cena lečenja i nadogradnje često prevazilazi cenu implanta, dok je trajnost rešenja ograničena.

Kada je reč o objektivnim faktorima, tj. funkcionalnom dobitku za pacijenta u slučaju lečenja i u slučaju ugradnje implanata, važno je znati da se lečenjem može na prvi pogled postići dobar rezultat, ali ono ne eliminiše dugoročniji problem, jer će se, iako sporije, nastaviti povlačenje kosti, zbog čega će buduće ugradnje implanata biti nemoguće bez nadoknade kosti. Sa druge strane, implanti ne samo da zaustavljaju povlačenje kosti, već su i jedina terapija koja podstiče regeneraciju koštane mase.

Obolele desni

Povučene desni

Uspešno lečenje desni za deo pacijenata će značiti i rešenje većine problema, ali čak i kada lečenje ne spase zube ono može biti veoma korisno. Ako je efekat lečenja veoma dobar to će biti argument više za očuvanje prirodnih zuba a ako je efekat ograničen, i dalje će jačanje desni, korišćenjem terapija poput presađivanja tkiva sa nepca, biti od velike pomoći kada počne ugradnja implanata, jer desni koje nisu u tako lošem stanju će daleko bolje prihvatiti i okružiti implante nego desni koje su veoma povučene i upaljene.

Za lečenje zuba poslednjih godina umnogome se koristi veštačka kost, kojom se jača potpora zuba. Međutim, iako je ovo veoma dobra metoda za popunjavanje malih sekcija u kojima nedostaje kost, to ne može biti rešenje za veći gubitak kosti u čitavoj vilici, i preveliko oslanjanje na veštačku kost je jedna od velikih zabluda nekih pacijenata. U budućnosti se od veštačke kosti očekuje mnogo, ali to nije tretman kojim se može spasiti svaki zub.

Kada se razmišlja o lečenju ili o ugradnji implanata, važno je i o kojim zubima u vilici je reč. Većina lekara savetuje da se prednji zubi sačuvaju kada je to moguće, dok se lakše odlučuju za implante kada je reč o zadnjim zubima, prvenstveno zbog više kosti i mekog tkiva koje je na raspolaganju u bočnim regijama. Za prednje zube preporučuje se lečenje i potom estetski zahvat krunicama i fasetama kada je zub izlečen.

Ako želite da saznate koji plan terapije je najbolji za vas, možete koristiti ovaj link za slanje svog ortopanskog snimka i fotografije zuba, a odgovor ćete dobiti u roku od nekoliko dana.

Od čega zavisi da li će se implant integrisati u kost??

Aktivne komponente na šrafu odmah po insetaciji privlače proteine iz krvi i ubrzavaju integraciju šrafa

Aktivne komponente na šrafu odmah po insetaciji privlače proteine iz krvi i ubrzavaju integraciju šrafa

Jedan od najvažnijih faktora za uspeh zahvata kada je u pitanju ugradnja implanata je količina vilične kosti i blizina važnih anatomskih struktura kao što su nervi i sinus. Da bi zubni implant imao perspektuvu da traje ceo život važno je da bude okružen sa svih strana adekvatnom masom kosti. Takođe je važno da sam zubni implant bude kvalitetno ugrađen i da njegova površina bude obrađena na najsavremeniji način. Premium brend proizvođači implanata na tom polju uvek su za korak ispred drugih jer ulažu znatna sredstva u razvoj novih tipova površina titanijumskih implanata.

Zašto je važna površina dentalnog implanta?

Razlog je relativno jednostavan – veza zubnog šrafa i vilične kosti je isključivo mehanička i zato je potrebna što veća kontaktna površina između njih. To se postiže mikrohrapavljenjem površine veštačkog šrafa i tretiranjem same površine dentalnog šrafa specijalnim tehnikama koje će stimulisati viličnu kost da što pre okruži zubni implant. Sam zubni implant jeste važan ali je takođe jako važan i odabir pravog abatmenta i zubne krunice jer će oni prenositi silu žvakanja na zubni implant, i u slučaju da dođe do problema oni se po pravilu pojavljuju baš na mestu spoja abatmenta i zubnog impalnta.

Uspešna integracija. Šest meseci po ugradnji kost (zlatno) sve više obavija šraf (sivo), pri čemu su od velike pomoći mikropore na šrafu

Uspešna integracija. Šest meseci po ugradnji kost (zlatno) sve više obavija šraf (sivo), pri čemu su od velike pomoći mikropore na šrafu

Međutim, jedan jako bitan faktor često se zanemaruje, a to je u kakvom stanju je organizam i da li je sposban da prihvati i integriše strano telo. U stručnim krugovima ova tema polako postaje dominantna, tako da očekujemo da ćemo uskoro moći sa vama da podelimo nova saznanja o konkretnim zdravstvenim faktorima koji utiču na uspešnost privatanja implanta. Načelno, postoji konsenzus o toma da je biološko stanje organizma jako važno kako bi se integracija zubnog šrafa odigrala uspešno. Najvažnije je stanje krvnih sudova jer su oni prvi koji treba da se obnove i da donesu sve gradivne elemente na mesto ugradnje veštačkog zuba. Čim je krvni sud oštećen, sužen ili je protok smanjen, samim tim je i sporije zasrastanje. Upravo je to razlog zašto se pušači smatraju rizičnijom grupom za ugradnju implanata od ostatka populacije.

Takođe je važan nivo lošeg holesterola (LDL- lipoprotein male gustine). Smatra se da povećan nivo LDL otežava sam proces zarastanja i integracije zubnog imlanta. Prisustvo vitamina D se takođe pokazalo kao veoma važan faktor za uspeh implantacije. Između ostaog, utvrđeno je da osobe koje pate od alergije bilo kog tipa često imaju snižen nivo vitamina D. Koncentraciju vitamina D i LDL holesterola bi zato trebalo korigovati pre operacije ali i održavati tokom života u granicama normale.

Sve ove parametre bi trebalo uzeti u obzir i po mogućnosti staviti pod kontrolu pre bilo kakvog implantolškog hirurškog zahvata, prvenstveno kod rizičnih grupa kao što su pušači, dijabetičari, gojazne osobe i srčani bolesnici.